Hjelmsjöns Historie

Konfektions fabrikken Hjelm

Konfektionsfabrikken set fra syd,

fra Hässleholmvägen

Bygningen længst væk er Hjelmsjöhof

 

 

Click på billederne for større billeder

Før Lundberg kom til Hjelmsjön, var der kun et enkelt hus ved selve Hjelmsjön.

 

Fra jernbanen Helsingborg-Hässleholm blev der i 1894 lavet en sideline Åstrops-Orkelljunga-Markaryds,

Varer kunne derfor let transporteres til og fra fabrikken. Nogle af skinnerne kan stadig ses i Örkelljunga.

Der var pendulkørsel mellem fabrikken og stationen i Örkelljunga. (”Tøjet skulle nå 4-toget”). Banen blev nedlagt 1968.

 

Der var stor ledighed især blandt 18-25 årige kvinder i Hjelmsjön området. Mange udvandrede til Amerika, Tyskland og Danmark. Det var derfor ikke noget problem at skaffe syersker.

Udvandringen fra Hjelmsjön området aftog efter konfektionsfabrikken startede ved Hjelmsjön.

Foruden ansatte på fabrikken, benyttede Hjelm også hjemmesyersker og hjemmeskræddere, som arbejdede hjemme.

Nogle af de ansatte byggede hus i nærheden af fabrikken.

 

Fabrikken var i 1902 meget moderne.

Det var nyt at fremstille herrekonfektion industrielt.

Fabrikken havde eget gasværk. Gassen blev fremstillet af karbid.

Fabrikken havde en central forbrændingsmotor som trak et transmissionssystem.

Symaskinerne blev koblet til transmissionssystemet ved at træde på en pedal.

Syerskerne skulle således ikke selv trække symaskinerne.

Noget af tøj produktionen var specialiseret, f.eks. syede en kun knaphuller, mens en anden kun syede ærmer.

 

Fabrikken blev elektrificeret 1918-1919.

Fabrikken blev opvarmet med tørv fra nærliggende tørvemoser.

 

Fabrikant Lundberg kunne ikke lide fagforeninger.

En overgang indførte han f.eks. en regel om, at ingen fagforeningsmedlemmer måtte ansættes.

I 1909 strejkede arbejderne i 6½ måned. Det førte til at fabrikken gik i betalingsstandsning.

Fabrikken blev derfor omdannet til et aktieselskab og kørte videre, som om intet var ændret.

Firmaet bliver senere et familieaktieselskab.

 

Mange bohemetyper kom til Hjelmsjön, nogle havde gjort sig umulige hos skrædderne i byerne.

Der var mange skræddersvende i beg. af 1900 tallet, som drak meget alkohol.

Lønnen blev derfor udbetalt hver anden uge i stedet for hver uge.

Det omtales også at nogle skræddere, før akkorderne blev indført, spillede kort, når fabrikanten ikke var på fabrikken.

 

I 1928 var time lønnen for mænd 82 øre i timen og for kvinder 54 øre i timen.

Der var dog også akkorder, f.eks. 2 øre pr. knaphul.

Der var 48 timers arbejde om ugen.

 

I 1926 var der 107 symaskiner.

I 1904 var der 65 ansatte det steg, til max. 175 ansatte i 1946

 

Direktør C. H. Hjelme-Lundberg døde i 1937.

 

Fabrikken blev videreført som et familiefirma.

Under 2. verdenskrig var der stort behov for konfektionsprodukter.

 

I 1960erne begyndte fabrikken at gå dårligere og dårligere.

Jord fra Hjelmsjöborg blev solgt til Örkelljunga kommune for at skaffe kapital,

men fabrikken gik alligevel konkurs i 1968

 

Fabrikken rekonstrueres flere gange, men til sidst gik den konkurs i 1987

 

 

 

 

Kilder:

bogen: Hjelmsjö af Nils-Arvid Bringéus  1992. ISSN 0471-0401

Hjelmsjöborg:

Click på billederne for større billeder

Bygningen med spiret er Hjelmsöborg, den var direktør Hjelme-Lundbergs privatbolig.

Den blev bygget i flere omgange.

Fabrikken plus et pensionat Hjelmsjöhof,  der også tilhørte Hjelme-Lundberg, var delvis selvforsynet med landbrugsvarer. Der var således drivhuse, ko– og svinestald. Mange arbejdere spiste på fabrikken.

I sommersæsonen 1932 overnattede 250 personer på Hjelmsjöhof  i en eller flere nætter. I 1937 var der 20 værelser på Hjelmsjöhof og 15 i et annex.

 

 

Kostalden:

Click på billede

for større billede f

Hjelme-Lundberg anlagde tennisbanerne i 1920erne. Han anlagde også minigolfbanen, som han fik inspiration til på sine mange rejser til Rivieraen. Tårnet ved tennisbanen er et palmehus, hvorfra Lundgren iagttog tennisspillet.

Vandmøllen ved Pinnån:

Møllen blev oprindelig grundlagt af Christian IV som en hammermølle, der blev benyttet ved jernfremstillingen.

Efter Roskildefreden i 1658 nedlægges jernfremstillingen, fordi Sverige har bedre jernmalm andre steder.

 

Den benyttedes derefter som almindelig korn- og savmølle. I 1944 erstattes vandhjulet med en turbine. Savdriften nedlagdes i 1976, kornmalningen fortsatte ind i 1980erne.

Click på billederne for større billeder f

Efter konkursen i 1987 overtog Rune Brännholm i Ängleholm fabriksbygningerne, Hjelmsjöborg og jordarealerne.

Han ombyggede  bygningerne til beboelse.

Det havde været billigere at rive ned og bygge nyt, men Rune Brännholm ønskede at bevare de gamle bygninger, som havde betydet så meget for byen

 

 

 

 

18. maj 2014

Konfektionsfabrikken set mod SV. Bygningen helt til venstre var oprindelig

et pensionat Hjelmsjöhof, det blev senere en del af fabrikken.

Bygningen med tårnet til højre er Hjelmsöborg, fabrikantens privatbolig.

Det hvide hus for enden af den lille sø mod sydvest er en gammel konfektions fabrik, som blev flyttet fra Helsingborg til Hjelmsjön i 1902.

Fabrikken var startet af C. H. Lundberg, der senere tog navneforandring til C. H. Hjelme-Lundberg.

 

Fabrikken i Helsingborg var blevet for lille. Desuden  var Lundberg uenig med fagforeningerne i Helsingborg.

Han valgte at flytte fabrikken til Hjelmsjön; men han slap ikke for fagforeningerne.

Tennisbanerne

Vandtårnet

Minigolfbanen

Fabrikken set fra haven.

 

Click på billederne for størrer billede

Hjelmsjöhof